Čas je, da izvajalci začnejo poročati o rezultatih vseh kliničnih preizkusov. Objava rezultatov kliničnih preizkusov koristi bolnikom, raziskovalcem, farmacevtom, zdravnikom in nadzornim telesom vsepovsod po svetu. Kjerkoli na svetu ste, prosimo, podpišite peticijo:

Za tisoče kliničnih preizkusov niso poročali o njihovih rezultatih; nekateri niso bili niti registrirani.

Podatki o tem, kaj je bilo narejeno in kaj so v teh raziskavah odkrili, so tako lahko za zdravnike in raziskovalce za vedno izgubljeni, kar vodi v slabe odločitve o zdravljenju, izgubljene priložnosti za dobro metode zdravljenja, in ponavljanje slabih preizkusov.

Potrebno je registrirati vse klinične preizkuse, trenutno potekajoče in tiste iz preteklosti, in v celoti poročati o metodah in rezultatih.

Pozivamo vlade, nadzorna telesa in raziskovalne organizacije, da izvedejo ukrepe, s katerimi bodo to dosegli.

Sign now