Vrijeme je da rezultati svih kliničkih ispitivanja budu objavljeni. To bi donijelo korist pacijentima, istraživačima, ljekarnicima, liječnicima i regulatornim tijelima iz cijelog svijeta:

Rezultati tisuća dosad provedenih kliničkih ispitivanja nisu objavljeni, a neka od njih nisu bila ni registrirana.

Podaci o načinu provedbe takvih kliničkih ispitivanja i njihovim rezultatima mogli bi biti zauvijek izgubljeni za liječnike i istraživače. Posljedice toga mogu biti pogrešne odluke o liječenju, propuštanje prilike za poboljšanje liječničke prakse i nepotrebno ponavljanje već provedenih ispitivanja.

Sva klinička istraživanja, provedena u prošlosti i ona koja danas traju – ona koja su već provedena i ona koja se provode, trebaju biti registrirana, a njihove metode i rezultati u cijelosti objavljeni.

Pozivamo vlade, regulatorna tijela i istraživačka središta da poduzmu mjere kojima bi se to postiglo.

Sign now