Nastal čas, kdy by mělo být povinností zvěřejňování všech klinických studií. Pacienti, výzkumníci, farmaceutičtí pracovníci, lékaři a regulátoři všude ve světě budou mít užitek ze zveřejňování výsledků těchto studií. Ať jste kdekoliv na světě, podepište se, prosím, pod tuto petici:

U tisíců klinických studií nebylo nahlášeno, jak dopadly; některé dokonce nebyly ani registrovány.

Výsledky těchto studií a informace z nich vyplývající mohou zůstat lékařům navždy utajeny. To může vést ke špatným rozhodnutím při léčbě pacientů, promarněným příležitostem ve výzkumu léčiv a zbytečnému opakování obdobných studií.

Ať už vzniklé v minulosti nebo právě vznikající – všechny klinické studie, celkový popis postupů a výsledky by měly být zveřejněny.

Vyzýváme vlády, regulátory a výzkumné organizace k zavedení opatření, která by vedla k dosažení tohoto cíle.

Sign now