Het is de hoogste tijd dat alle resultaten van klinische trials worden gerapporteerd. Patiënten, onderzoekers, artsen en toezichthouders over de hele wereld zullen baat hebben bij de publicatie van de resultaten van klinische trials. Onderteken daarom de petitie:

Van duizenden klinische trials zijn de resultaten niet gerapporteerd, sommige trials zijn niet eens geregistreerd.

Informatie over wat er gedaan is en wat de bevindingen waren in deze studies zou voor altijd onvindbaar blijven voor artsen en onderzoekers, wat leidt tot slechte behandelingskeuze, gemiste kansen voor een goede geneeskunde, en proeven die onnodig worden herhaald.

Alle trials in het verleden en in het heden moeten worden geregistreerd, en de volledige methode en de resultaten moeten worden gerapporteerd.

Wij vragen de overheden, toezichthouders en onderzoeksinstellingen om de maatregelen in te voeren waarmee dit bereikt kan worden.

Sign now