Kõikide kliiniliste uuringute tulemused peaksid leidma kajastust. Nende avaldamisest võidavad nii patsiendid, teadlased, proviisorid, arstid kui ka ametnikud üle kogu maailma. Sõltumata sellest, kus riigis te elate, andke palun oma allkiri järgnevale üleskutsele:

Tuhandete kliiniliste uuringute tulemused on avaldamata, osasid pole isegi registreeritud.

Info uuringute läbiviimise ning tulemuste kohta on oluline arstidele ja teadlastele. Puudulik info viib paratamatult halbade raviotsuste, korduskatsete ning mahamagatud võimalusteni praktiseerida kvaliteetset meditsiini.

Kõik juba läbi viidud ja praegu läbi viidavad uuringud tuleks registreerida ning tulemused ja uurimismeetodid avaldada.

Käesolevaga kutsume üles valitsusi, ametiasutusi ning uuringuid läbiviivaid institutsioone kehtestama vajalikke meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks.

Sign now