Kaikkien kliinisten tutkimustulosten on aika tulla raportoiduiksi. Potilaat, tutkijat, farmaseutit, lääkärit ja valvontaviranomaiset ympäri maailman tulevat hyötymään kliinisten tutkimustulosten julkaisemisesta. Missä päin maailmaa asuttekaan, olkaa hyvä ja allekirjoittakaa vetoomus:

Tuhansien kliinisten tutkimusten tulokset on jätetty raportoimatta. Osaa tutkimuksista ei ole edes rekisteröity.

Tieto siitä, mitä näissä tutkimuksissa on tehty ja minkälaisia tuloksia niissä on saatu, saattaa joutua pysyvästi lääkärien ja tutkijoitten saavuttamattomiin. Tämä johtaa huonoihin hoitopäätöksiin, menetettyihin tilaisuuksiin harjoittaa hyvää lääketiedettä ja päällekkäisiin tutkimuksiin.

Kaikki jo tehdyt ja tulevaisuudessa tehtävät tutkimukset tulee rekisteröidä, ja tutkimusten metodit ja tulokset tulee raportoida kokonaisuudessaan.

Me kutsumme kaikkia kansallisia hallituksia, valvontavirastoja ja tutkimusryhmiä ryhtymään toimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Sign now