Ήρθε η στιγμή να αρχίσουν να δημοσιεύονται όλα τα αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες. Από την δημοσίευση όλων των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών θα επωφεληθούν οι ασθενείς, οι ερευνητές, οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί και οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν βρίσκεστε, παρακαλούμε, υπογράψτε το παρακάτω ψήφισμα:

Υπάρχουν χιλιάδες κλινικές μελέτες των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν γίνει γνωστά, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καν καταγραφεί από τις ειδικές αρχές.

Οι πληροφορίες για το τι έγινε και τι βρέθηκε σε αυτές τις μελέτες μπορεί να χαθούν μια για πάντα για τους γιατρούς και τους ερευνητές, πράγμα που θα οδηγήσει σε λανθασμένες θεραπευτικές αποφάσεις, χαμένες ευκαιρίες για την βελτίωση της Ιατρικής και στην άνευ λόγου επανάληψη μελετών.

Όλες οι κλινικές μελέτες που έγιναν στο παρελθόν  αλλά και αυτές που γίνονται τώρα πρέπει να καταγραφούν από τις ειδικές αρχές και να γνωστοποιήσουν πλήρως τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που είχαν.

Καλούμε όλες τις κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές και ερευνητικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Sign now