הגיעה העת לכך שכל תוצאות המחקרים הקליניים ידווחו. פרסום פומבי של תוצאות מחקרים קליניים תורם למטופלים, לחוקרים, לרוקחים, לרופאים ולאנשי-ממשל. מכל מקום בעולם בו אתם נמצאים, אנא חתמו על העצומה.

תוצאות של אלפי מחקרים קליניים לא דווחו; חלקם אף לא נרשמו.

מידע על מה שבוצע במחקרים ועל מה שנמצא בהם עלול להיות אבוד לתמיד עבור רופאים וחוקרים, וכך לגרום להחלטות טיפול גרועות, אבדן הזדמנויות לשיפור הרפואה ולחזרה (מיותרת) על מחקרים.

כל המחקרים מהעבר ובהווה צריכים להיות רשומים, ולתת דיווח מלא על שיטת-הביצוע שלהם ועל תוצאותיהם.

אנו קוראים לממשלות, לרגולטורים ולגופי המחקר ליישם אמצעים כדי להשיג זאת.

Sign now