Pienācis brīdis, kad visu klīnisko pētījumu rezultātiem jābūt pieejamiem.

Gan pacienti, gan zinātnieki, tāpat arī ārsti, farmaceiti un lēmumu pieņemšanas institūcijas visā pasaulē gūs labumu no klīnisko pētījumu rezultātu publicēšanas, tādēļ lūdzam, vienalga, kurā pasaules malā atrodaties, parakstiet šo petīciju:

Tūkstošiem klīnisko pētījumu rezultātu nekad netiek publicēti; daži pat nav reģistrēti.

Informācija par to, kas ticis darīts un kādi atklājumi veikti šo klīnisko pētījumu gaitā var būt zuduši uz mūžiem gan ārstiem, gan zinātniekiem, kas noved pie nepareizām ārstēšanas metožu izvēlēm, nokavētām iespējām uzlabot medicīnas praksi, kā arī rada nevajadzīgu pētījumu atkārtošanu.

Visi jau paveiktie un šobrīd notiekošie pētījumi būtu jāreģistrē, un gan pilns metožu, gan rezultātu apraksts jāpublicē.

Mēs lūdzam valdības, lēmumu pieņemšanas un zinātniskās institūcijas ieviest atbilstošus reglamentus, lai sasniegtu šo mērķi.

Sign now