Det er på tide at alle resultater fra kliniske studier blir rapportert. Pasienter, forskere, farmasøyter, leger og myndigheter overalt vil ha nytte av publiserte resultater fra kliniske studier. Uansett hvor i verden du befinner deg, vennligst skriv under på oppropet:

Tusenvis av kliniske studier har ikke rapportert sine resultater; noen har ikke en gang blitt registrert.

Informasjon om hva som var gjort og hva som ble funnet i disse studiene kan gå tapt for alltid for leger og forskere og lede til dårlige behandlingsbeslutninger, tapte muligheter for god klinisk praksis, og gjentakelse av studier.

Alle studier, tidligere og nåværende bør registreres, og de fullstendige metodene og resultatene bør rapporteres.

Vi ber regjeringer, myndigheter og forskningsinstitusjoner om å sette i verk tiltak for å oppnå dette.

Sign now