Już czas, żeby wszystkie wyniki badań klinicznych były zgłaszane. Zarówno pacjenci, jak i badacze, farmaceuci, lekarze czy ustawodawcy zyskają na takim posunięciu. Niezależnie od tego, w którym miejscu świata się znajdujesz – proszę, podpisz tę petycję:

Wyniki tysięcy badań klinicznych nie zostały zgłoszone; niektóre z tych badań nie były nawet zarejestrowane.

Informacje dotyczące tego, co było przedmiotem badań oraz jakie były ich odkrycia mogą zostać na zawsze utracone dla lekarzy oraz badaczy. To może prowadzić do błędnych decyzji diagnostycznych, przegapionych szans na praktykowanie dobrej medycyny i powtarzania w nieskończoność tych samych badań klinicznych.

Wszystkie badania, aktualne i przeszłe, powinny być zarejestrowane, a zastosowane metody oraz rezultaty – zgłoszone.

Wzywamy rządy, ustawodawców i organy badawcze do podjęcia kroków w celu spełnienia tych postulatów

Sign now