Došlo je vreme da se objave svi rezultati kliničkih ispitivanja. Pacijenti, istraživači, farmaceuti, lekari i regulatori imaće koristi od objavljivanja rezultata kliničkih ispitivanja. Gde god u svetu živeli, molimo Vas, potpišite ovu peticiju:

Za hiljade kliničkih ispitivanja nisu objavljeni rezultati; neka od ovih ispitivanja nisu čak ni registrovana.

Podaci o tome šta je urađeno i kakvi rezultati su dobijeni mogli bi da budu zauvek izgubljeni za lekare i istraživače. To bi dovelo do loših odluka o lečenju pacijenata, propuštanja prilika za dobru primenu medicinske prakse i do ponavljanja već sprovedenih ispitivanja.

Sva ispitivanja sprovedena u prošlosti, kao i ona koja se trenutno sprovode, treba da budu registrovana, a svi dobijeni rezultati i potpun opis metoda istraživanja treba da budu objavljeni.

Pozivamo vlade, regulatorne organe i istraživačka tela da preduzmu mere kako bi se postigao ovaj cilj.

Sign now