Je najvyšší čas, aby výsledky všetkých klinických štúdií začali byť zverejňované.

Pacienti, výskumníci, lekárnici, lekári aj regulačné orgány všade na svete budú mať zo zverejňovania výsledkov klinických štúdií osoh. Kdekoľvek na svete sa nachádzate, podpíšte prosím túto petíciu:

Výsledky tisícov klinických štúdií neboli zverejnené a existencia mnohých nebola ani len nahlásená.

Informácie o tom, čo bolo vykonané a čo sa pri týchto výskumoch zistilo, by mohli byť navždy stratené a nikdy sa nedostať k lekárom a výskumníkom, ktorých rozhodnutia  v otázkach liečebných postupov od týchto poznatkov priamo závisia. Strata týchto údajov može viesť k zlým rozhodnutiam, premárneným šancám na pokrok v medicíne a k opakovaniu už vykonaných výskumov.

Všetky minulé aj prebiehajúce štúdie by preto mali byť nahlásené, registrované a mali by byť zverejnené použité postupy aj ich výsledné zistenia.

Vyzývame preto vlády, regulačné orgány aj výskumné ústavy, aby sa spolupodieľali na  zavádzaní opatrení, ktorými by sa toto docielilo.

 

Sign now