As Yalansavar, we fully support AllTrials initiative. The scientific process of evidence-based medicine should be completely transparent to doctors, researchers and patients. We expect all institutions to make the necessary policy changes imposing registration of all past and present clinical trials and reporting of the results as the AllTrials campaign outlined.

Yalansavar olarak AllTrials girişimini destekliyoruz. Kanıta dayalı tıbbın bilimsel süreçleri tamamen şeffaf hale getirilmeli ve tüm doktorların, araştırmacıların ve hastaların bilgisine sunulmalıdır. İlgili tüm kuruluşlardan AllTrials kampanyası çerçevesinde istenen düzenlemelerin yapılmasını, geçmişte yapılmış ve halen yapılmakta olan klinik deneylerin kayıt altına alınarak sonuçlarının raporlanmasının zorunlu tutulmasını bekliyoruz.